Dernek 3. Kongresi Tutsaklara Atfedildi

28 Sep

Suruç`ta,Cizre`de katledilenler şahsında tüm dünya devrim şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan dernek genel kurulu divan seçimi ve gündemlerin onaylanmasıyla başlatıldı.
1 yıllık Faaliyet raporunun sunularak eksikliklerin tartışıldığı dernek genel kurulu, dernek üyeleri olan ve şu anda Alman hapishanelerinde hukuksuzca tutsak edildikleri için genel kurulda bulunamayan Dr. Banu Büyükavcı ve Dr. Sinan Aydın şahsında tüm ATİK tutsaklarına atfedildi.

Faaliyetlerin eksikliklerine karşın,esasta olumlu olduğu değerlendirilen Genel Kurul’da Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporu sunuldu.Katılan üyelerce aklandı.AGiF`e bağlı Yeni Gün Kültür Derneği temsilcilerinin katılarak dayanışma mesajı sunduğu Genel Kurulda, ATiF Başkanı da 3.Olağan Dernek Genel kurulunu selamlayarak,sürecin görevlerine işaret eden bir konuşma gerçekleştirdi.

1 Kasım seçimlerinde HDP yi destekleme çalışmaları, 7 Kasım 2015 Cumartesi günü “Irkçılığa karşı elele”, “ATiK`li devrimci tutsaklarla dayanışma” adıyla Nürnberg`de düzenlenecek gece faaliyetlerinin planlandığı ve tutsaklarla dayanışma faaliyetlerinin ele alındığı Genel Kurul, yeni Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna yeni üyeler seçerek başarıyla tamamlandı.

100MEDIASIMAG2801

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>